Przewiń

Pasje nie mniej ważne niż kompetencje

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie i umiejętności. Punktem wyjścia jest odpowiedni profil osobowościowy. Sprzyja to zachowaniu szczególnego charakteru firmy, z której wyrośliśmy i na którym tak bardzo nam zależy. Dla nas ogromnie ważne jest chociażby to, aby pracownicy TTMS mogli rozwijać swoje pasje czy zainteresowania.

Co przyciąga pracowników do TTMS?

Godziwe wynagrodzenie

Atrakcyjne benefity pozapłacowe

Przyjazna, komfortowa przestrzeń biurowa

Niekorporacyjny charakter organizacji

Płaska struktura zarządzania

Co przyciąga pracowników do TTMS?

Godziwe wynagrodzenie

Atrakcyjne benefity pozapłacowe

Przyjazna, komfortowa przestrzeń biurowa

Niekorporacyjny charakter organizacji

Płaska struktura zarządzania

Benefity, z których korzystają nasi pracownicy

dofinansowanie do kart Multisport

prywatne ubezpieczenie medyczne

ubezpieczenie na życie

dofinansowanie nauki języków obcych

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

bezpłatne konsultacje psychologa, psychoterapeuty lub diabetologa

refundacja kosztów zakupu okularów

Benefity, z których korzystają nasi pracownicy

dofinansowanie do kart Multisport

prywatne ubezpieczenie medyczne

ubezpieczenie na życie

dofinansowanie nauki języków obcych

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

bezpłatne konsultacje psychologa, psychoterapeuty lub diabetologa

refundacja kosztów zakupu okularów

Akademie technologiczne - nasz sposób na rozwój kompetencji

Pracownicy, w tym często osoby świeżo zrekrutowane, czy wręcz odbywające staż lub praktykę, a wiążące swoją przyszłość z TTMS, mają szanse rozwijania swoich kompetencji podczas autorskich tzw. Akademii TTMS.

Regularnie prowadzimy:

Akademię Jakości

Akademię AEM

Akademię Salesforce

Akademię Power BI

Akademię Menedżerską (wprowadzona w 2022r.)

Elastyczność w zarządzaniu HR

Utarte ścieżki kariery? To nie u nas. Wspieramy pracowników w rozwoju, finansujemy specjalistyczne szkolenia i koszty certyfikacji ich kompetencji, ale odbywa się to na zasadach dobrowolności i w tempie, o którym decyduje sam zainteresowany.

Który model pracy jest najlepszy? Każdy ma swoje plusy i minusy. Dlatego to pracownik sam wybiera, który wariant jest dla niego najlepszy.

Praca 100% z biura

Praca hybrydowa

Praca 100% zdalna

Elastyczność w zarządzaniu HR

Utarte ścieżki kariery? To nie u nas. Wspieramy pracowników w rozwoju, finansujemy specjalistyczne szkolenia i koszty certyfikacji ich kompetencji, ale odbywa się to na zasadach dobrowolności i w tempie, o którym decyduje sam zainteresowany.

Który model pracy jest najlepszy? Każdy ma swoje plusy i minusy. Dlatego to pracownik sam wybiera, który wariant jest dla niego najlepszy.

Praca 100% z biura

Praca hybrydowa

Praca 100% zdalna

Handbook dla nowych pracowników - W 2022 roku stworzyliśmy podręcznik, będący „ściągawką” dla nowych pracowników, stanowiący element procesu onboardingu. Zmniejsza on liczbę późniejszych pytań i wątpliwości, ułatwiając szybszą adaptację w firmie.

Zaangażowanie społeczne zespołu

Staramy się zachęcać naszych pracowników do wspólnych aktywności. Nasze działania to miedzy innymi:

Zbiórki i akcje na rzecz Ukrainy

Wyzwanie sportowe "TTMS Go"

Udział w biegach: Runmageddon, Bieg Niepodległości, Poland Business Run

Udział w lubelskich Mistrzostwach IT w piłce nożnej

Zaangażowanie w akcję "Szlachetna Paczka"

Wirtualna puszka WOŚP

Zbiórka na rzecz schronisk dla zwierząt

Akcja krwiodawstwa w oddziale w Malezji