Przewiń
[2-7] Zatrudnienie na koniec roku
2022 2021 2020
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Zatrudnienie na koniec roku
Czas nieokreślony
2022
Kobiety
93
Mężczyźni
89
Suma
182
2021
Kobiety
66
Mężczyźni
74
Suma
140
2020
Kobiety
39
Mężczyźni
47
Suma
86
czas określony
2022
Kobiety
71
Mężczyźni
95
Suma
166
2021
Kobiety
93
Mężczyźni
96
Suma
189
2020
Kobiety
72
Mężczyźni
77
Suma
149
na okres próbny
2022
Kobiety
10
Mężczyźni
6
Suma
16
2021
Kobiety
2
Mężczyźni
4
Suma
6
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
5
Suma
11
na zastępstwo
2021
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
2020
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
2022
Kobiety
0
Mężczyźni
0
Suma
0
pełen etat
2022
Kobiety
164
Mężczyźni
179
Suma
343
2021
Kobiety
150
Mężczyźni
163
Suma
313
2020
Kobiety
111
Mężczyźni
123
Suma
234
niepełny etat
2022
Kobiety
10
Mężczyźni
11
Suma
21
2021
Kobiety
11
Mężczyźni
11
Suma
22
2020
Kobiety
6
Mężczyźni
6
Suma
12
Wg Wieku
wiek poniżej 30
2022
Kobiety
59
Mężczyźni
65
Suma
124
2021
Kobiety
50
Mężczyźni
61
Suma
111
2020
Kobiety
43
Mężczyźni
41
Suma
84
wiek 30-50
2022
Kobiety
111
Mężczyźni
116
Suma
227
2021
Kobiety
109
Mężczyźni
110
Suma
219
2020
Kobiety
73
Mężczyźni
82
Suma
155
wiek powyżej 50
2022
Kobiety
5
Mężczyźni
8
Suma
13
2021
Kobiety
2
Mężczyźni
3
Suma
5
2020
Kobiety
1
Mężczyźni
6
Suma
7
Wg Regionu
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2022
Kobiety
147
Mężczyźni
145
Suma
292
2021
Kobiety
125
Mężczyźni
137
Suma
262
2020
Kobiety
101
Mężczyźni
98
Suma
199
Azja (Malezja)
2022
Kobiety
28
Mężczyźni
44
Suma
72
2021
Kobiety
36
Mężczyźni
37
Suma
73
2020
Kobiety
16
Mężczyźni
31
Suma
47
Suma
2022
Kobiety
175
Mężczyźni
189
Suma
364
2021
Kobiety
161
Mężczyźni
174
Suma
335
2020
Kobiety
117
Mężczyźni
129
Suma
246
Osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne, samozatrudnienie, w tym doradcy terenowi itp. (nie uwzględniono osób na powołaniu)
2022
Kobiety
66
Mężczyźni
382
Suma
448
2021
Kobiety
36
Mężczyźni
299
Suma
335
2020
Kobiety
30
Mężczyźni
252
Suma
281
2022 2021 2020
Czas nieokreślony Czas określony Na czas próbny Na zastępstwo Czas nieokreślony Czas określony Na okres próbny Na zastępstwo Czas nieokreślony Czas określony Na okres próbny Na zastępstwo
Europa (Polska, Wielka Brytania)
2022
Czas nieokreślony
146
Czas określony
130
Na czas próbny
16
Na zastępstwo
0
2021
Czas nieokreślony
115
Czas określony
141
Na czas próbny
6
Na zastępstwo
0
2020
Czas nieokreślony
77
Czas określony
111
Na czas próbny
11
Na zastępstwo
0
Azja (Malezja)
2022
Czas nieokreślony
36
Czas określony
36
Na czas próbny
0
Na zastępstwo
0
2021
Czas nieokreślony
25
Czas określony
48
Na czas próbny
0
Na zastępstwo
0
2020
Czas nieokreślony
9
Czas określony
38
Na czas próbny
0
Na zastępstwo
0
Suma
2022
Czas nieokreślony
182
Czas określony
166
Na czas próbny
16
Na zastępstwo
0
2021
Czas nieokreślony
140
Czas określony
189
Na czas próbny
6
Na zastępstwo
0
2020
Czas nieokreślony
86
Czas określony
149
Na czas próbny
11
Na zastępstwo
0
[404-1] Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię Pracowników (dla przykładowych stanowisk)*
2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię Pracowników (za 2022 r.)
całkowita liczba godzin szkoleń
IT positions
2022
Kobiety
165
Mężczyźni
655
Łącznie
820
non-IT positions
2022
Kobiety
345
Mężczyźni
25
Łącznie
370
ITIL
2022
Kobiety
0
Mężczyźni
10
Łącznie
10
średnia liczba godzin szkoleń
średnia liczba godzin szkoleń na pracownika
2022
Kobiety
3,04
Mężczyźni
3,80
Łącznie
3,43
*nie uwzględnia działalności w Danii.
[302-1] Zużycie paliw i energii*
j.m. 2022 2021 2020
Zużycie
Zużycie (Europa)
Olej napędowy (ON)
j.m.
GJ (litr)
2022
331,85
(9065,17)
2021
271,75
(7423,24)
2020
297,43
(8124,72)
benzyna
j.m.
GJ (litr)
2022
253,38
(7643,91)
2021
92,01
(2775,77)
2020
55,58
(1676,86)
Energia elektryczna
j.m.
GJ (kWh)
2022
585,47
(162,63 MWh)
2021
810,00
(224 999,13)
2020
735,13
(204 201,91)
w tym % energia z odnawialnych źródeł energii (OZE)
j.m.
%
(MWh)
2022
49,1%
(79,84 MWh)
2021
b.d
2020
b.d
Suma
j.m.
GJ
2022
1 170,70
2021
1 173,76
2020
1 088,14
* tylko Polska
[305-4] Redukcja i kompensowanie (offset) emisji eCO2
Szacowana emisja j.m. 2022
Szacowana emisja
Redukcja emisji eCO2 (emisja uniknięta)
Zakres 2: wykorzystywanie energii elektrycznej z OZE: zakup zielonej energii oraz lokalnych źródeł wytwarzania (panele PV na budynkach, w których mieszczą się biura) (obliczone jako różnica pomiędzy scenariuszem bazowym, w którym kupowana jest energia z przeciętnym śladem węglowym energii dostępnej w kraju (market-based) a śladem węglowym energii faktycznie zakupionej przez TTMS (location-based)
j.m.
tona
2022
8,56
Zakres 3: wykorzystywanie pracy hybrydowej oraz wybór mniej emisyjnych środków transportu wykorzystywanych przez pracowników (obliczane jako różnica pomiędzy śladem węglowym dojazdów do pracy w scenariuszu bazowym, w którym wszyscy codziennie dojeżdżają do pracy samochodem a faktycznym śladem węglowym)
j.m.
tona
2022
78,34
Kategoria 3: wydobycie, produkcja i transport paliw zużywanych w pojazdach (benzyna, ON)
j.m.
tona
2022
10,22
Emisja uniknięta:
j.m.
tona
2022
99,01
Kompensowanie (offset) emisji eCO2
Zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) od Lasów Państwowych (Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych: https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/o-aukcji)
j.m.
tona
2022
818,00
Nasadzenia własne drzew i krzewów
j.m.
tona
2022
0,20
Kompensowanie (offset):
j.m.
tona
2022
818,20
[305-1, 305-2] Emisja eCO2
Szacowana emisja j.m. 2022 2021 2020
Szacowana emisja
Zakres 1
benzyna
j.m.
tona
2022
16,52
2021
6,46
2020
3,64
olej napędowy
j.m.
tona
2022
23,19
2021
19,81
2020
20,69
Łącznie
j.m.
tona
2022
39,71
2021
26,26
2020
24,32
Zakres 2
Energia elekytryczna
(metoda: market - based)
2022
tona
2021
136,17
2020
188,39
169,82
Energia elekytryczna
(metoda: location - based)
j.m.
tona
2022
92,49
2021
b.d.
2020
b.d.
Zakres 1+2
Suma
(metoda: market - based)
j.m.
tona
2022
175,88
2021
214,65
2020
194,14
Suma
(metoda: location - based)
j.m.
tona
2022
132,20
2021
b.d.
2020
b.d.
Emisja eCO2 Metodologia: kalkulacja emisji ze spalania oleju napędowego i benzyny oparta została o rzeczywiste zużycie paliw oraz wskaźniki emisyjności wg UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting. Jednocześnie skorygowano dane tak, by oprzeć wyliczenia o wskaźniki dla paliw z domieszką biokomponentów.
    Dla emisji wynikającej z konsumpcji zakupionej energii elektrycznej zaprezentowano wyniki w dwóch wariantach. Szacunki oparto o szacowane zużycie i wskaźniki emisyjności:
  • przeciętne dla Polski, publikowane przez KOBiZE dla rynku polskiego (metoda: market - based)
  • przeciętne dla danego dostawcy energii w każdej lokalizacji, skorygowane o zakupy energii zeroemisyjnej oraz o energię elektryczną z OZE (panele fotowoltaiczne) produkowaną w danej lokalizacji (metoda: location - based).
Od 2022 roku w kalkulacji śladu węglowego uwzględniono nie tylko dwutlenek węgla, ale również tlenki azotu, prezentując dane jako ekwiwalent eCO2. Dokonano też stosownych przeszacowań dla lat 2020 i 2021, tak aby uwzględnić w emisji wspomniany wpływ tlenków azotu, a także aktualniejsze dane o emisji (wg KOBiZE).