Przewiń

Podsumowanie

Raport został opracowany z wykorzystaniem wskaźników („with reference”) GRI Standards 2021. Obejmuje rok 2022, tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Nie był poddawany zewnętrznej weryfikacji audytora, lecz spółka dołożyła wszelkiej staranności, aby przedstawione w nim informacje były rzetelne.