Przewiń

W TTMS stosujemy rozwiązania zarządcze, które tworzą Zintegrowany System Zarządzania

W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania wchodzą:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001,

Koncesja MSWiA: określa standardy pracy w projektach wytwarzania oprogramowania dla policji i wojska, adresujące normy: ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 45000,

Standardy Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).: określają zasady odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz zasady zarządzania w zakresie etyki, pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska i powiązanych systemów zarządzania dla branży farmaceutycznej.

Kompasem jest dla nas kodeks etyki (Code of Conduct), fundament naszego podejścia do zarządzania etyką, który powstał w 2015 r.