Raport ESG za rok 2022

W corocznym raporcie niefinansowym prezentujemy nasze działania w sferach Environmental (środowiskowe), Social (dot. zagadnień społecznych) oraz Governance (zw. z ładem korporacyjnym).

Przewiń

TTMS w liczbach

Nasza spółka zawsze kładła nacisk na odpowiedzialność społeczną i środowiskową, a raport ESG jest jednym z narzędzi, które pomagają mierzyć i oceniać postępy w tych dziedzinach.

Fragment Listu Prezesa Zarządu Transition Technologies MS

Sebastiana Sokołowskiego

Strategia ESG

Jako Transition Technologies MS opracowaliśmy i przyjęliśmy strategię ESG do roku 2025. Opiera się ona na sześciu filarach, będących jednocześnie głównymi celami:

  • chcemy oferować bezpieczne usługi cyfrowe najwyższej jakości,
  • chcemy przyciągać nieprzeciętnych ludzi i pracować w wyjątkowej, niekorporacyjnej atmosferze,
  • chcemy budować różnorodne zespoły, szanujące osoby różnych płci, kultur i wyznań,
  • chcemy dzielić się sukcesem z otoczeniem,
  • chcemy działać w sposób neutralny dla środowiska,
  • chcemy zapewnić najwyższe standardy zarządzania

Nasza działalność, zarówno biznesowa, jak i poza biznesowa przyczynią się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Corporate Governance

Social Responsibility

Environmental